Všeobecné obchodní podmínky

DREAM PRO event, s.r.o.
Klíšská 1687/21
Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
Česká republika
IČ: 087 74 323
DIČ: CZ08774323

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 „Společnost Dream PRO” je obchodní společnost Dream PRO event s.r.o., se sídlem Klíšská 1687/21, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01, IČ: 087 74 323, zapsaná pod spisovou značkou C 44627/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem.

1.2 Společnost Dream PRO provozuje Sklípek na Masaryčce (dále jen „provozovna” nebo „Sklípek”)

1.3 „Zákazník” je subjekt, který se Společností Dream PRO event s.r.o. uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na akce – veřejné akce, nebo voucher na skupinové degustace - provozované společností Dream PRO event s.r.o. přímo přes internet na stránkách www.sklipeknamasarycce.cz nebo event.rezervace.online.

1.4 „Běžná vstupenka/voucher” je vstupenka, kterou Zákazník obdrží při platbě přes internet na adrese www.sklipeknamasarycce.cz nebo na event.rezervace.online.

1.5 Zákazník, který koupí vstupenky/vouchery přes internet, souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

2. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

2.1 Zákazník může zakoupit vstupenky/vouchery do Sklípku provozovaného Společností Dream PRO event s.r.o. přes internet a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron a Dinners Club resp. prostřednictvím platebních systémů GoPay nebo bankovním převodem.

2.2 Již vygenerované vstupenky/vouchery zakoupené jakýmkoliv výše uvedeným nelze stornovat.

3. NÁKUP A PLATBA VSTUPENEK/VOUCHERŮ ZAKOUPENÝCH PŘES INTERNET

3.1 Koupit běžnou vstupenku lze nejpozději 30 minut před začátkem požadované akce.

3.2 Koupit voucher lze nejpozději měsíc před koncem platnosti daného voucheru.

3.3 Při nákupu běžné vstupenky/voucheru lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenku/voucher pouze na jednu akci.

3.4 Po kompletním vyplnění objednávky běžné vstupenky/voucheru se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednanou akci, tato cena obsahuje DPH a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.5 Následně po uzavření objednávky e-vstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GoPay, prostřednictvím které provede úhradu nebo zaplatí bankovním převodem. Úhradu vstupenky/voucheru je také možné provést na místě, a to pouze platební kartou. Platit hotovostí nelze.

3.6 Zákazník prostřednictvím platební brány GoPay zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky/voucheru.

3.7 Společnost Dream PRO event s.r.o. nenese odpovědnost za průběh platby prostřednictvím platební brány GoPay.

3.8 Po úhradě kupní ceny běžné vstupenky/voucheru a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému Společnosti Dream PRO event s.r.o. zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách.

3.9 V případě, že zákazník zadá chybné údaje nebo se vyskytnou technické problémy na straně poskytovatele internetových či telekomunikačních služeb, neručí Společnost Dream PRO event s.r.o. za vyřízení objednávky a doručení běžné vstupenky.

3.10 Společnost Dream PRO event s.r.o. není odpovědná za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním běžné vstupenky. Její padělání je trestné. Běžná vstupenka/voucher se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

3.11 V případě nákupu běžné vstupenky nelze od nákupu odstoupit postupem dle § 1829 občanského zákoníku, tzn. nelze využít možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon v takovém případě neposkytuje zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

3.12 V případě nákupu voucheru má zákazník právo zboží (voucher) Společnosti Dream PRO vrátit dle § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku i bez udání důvodů. Toto právo má Zákazník ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Zákazník má právo požadovat za zboží peníze. V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Zákazník povinen vrátit Společnosti Dream PRO zboží (voucher) na doručovací adresu: Klíšská 1687/21, Ústí nad Labem 400 01. Peníze za zboží (voucher) vrácené dle § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku budou Zákazníkovi zaslány převodem na jeho bankovní účet, ze kterého byl voucher uhrazen a to nejpozději do 14 dnů od fyzického obdržení zboží (voucheru) Společnosti Dream PRO.

4. OSTATNÍ PODMÍNKY

4.1 Zákazník dokládá při kontrole platnou běžnou vstupenku/voucher s číselným kódem ve formě e-mailu v mobilním telefonu či tištěné z PDF souboru. Uvedené kódy budou při vstupu zkontrolovány.

4.2 Platnou vstupenku/voucher je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy akce. V případě ztráty vstupenky/voucheru kdekoliv v placené zóně akce může být Zákazník požádán o opuštění prostor akce bez jakékoliv náhrady.

4.3 Zakoupením běžné vstupenky/voucheru Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v prostorách akce. Návštěvní a provozní řád je vyvěšen vždy v prostorách akce.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatných Podmínkách zpracování osobních údajů, dostupné zde: www.sklipeknamasarycce.cz/ochrana-osobnich-udaju

6. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

6.1 Vrácení zakoupené vstupenky je možné provést jak elektronickou poštou nejpozději 24 hodin před začátkem akce. Při vrácení zakoupené vstupenky se musí zákazník obrátit na e-mail info@sklipeknamasarycce.cz, ke kterému přiloží do přílohy zakoupené vstupenky a musí oznámit záměr jejich vráceni. Vrácení zakoupené vstupenky je možné provést také u vstupu na akci nejpozději však 3 hodiny před začátkem akce. Při této transakci musí zákazník předložit zakoupenou vstupenku a potvrzení o nákupu (e-mail), které obdržel z internetového obchodu společnosti Dream PRO event s.r.o. Zákazník bude následně kontaktován na uvedený e-mail, ze kterého Zákazník odeslal žádost o vrácení zakoupené vstupenky.

6.2 Vrácení zakoupeného voucheru před začátkem akce není možné.

6.3 V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek/voucheru pomocí platební karty nebo prostřednictvím bankovního převodu, při nákupu v internetovém obchodě společnosti Dream PRO event s.r.o. odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

6.4 Dojde-li ke zrušení akce, na kterou si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: Pokud Zákazník koupil vstupenku přes internet bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena běžné vstupenky až po písemném uplatnění reklamace prostřednictvím příslušné platební brány ze strany Zákazníka, jejímž prostřednictvím byla platba uskutečněna, bude-li mít Zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jinou akci ve stejné hodnotě.

6.5 Vrácení zakoupené vstupenky není možné uplatit v případě, že zbývá méně než 24 hodin do začátku představení při vrácení vstupenky elektronickou poštou, nebo zbývá méně než 3 hodiny do začátku akce při vrácení vstupenky u vstupu na akci.

6.6 Po opuštění prostoru akce ztrácí vstupenka svoji platnost. Zákazník není v takovém případě oprávněn požadovat vstup do placených prostor akce.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1 V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá Zákazník při koupi „Běžné vstupenky“ právo od smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a společností Dream PRO event s.r.o. odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, poskytováno v určeném termínu.

7.2 V případě nákupu voucheru má zákazník právo zboží (voucher) Společnosti Dream PRO vrátit dle § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku i bez udání důvodů. Toto právo má Zákazník ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Zákazník má právo požadovat za zboží peníze. V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Zákazník povinen vrátit Společnosti Dream PRO zboží (voucher) na doručovací adresu: Klíšská 1687/21, Ústí nad Labem 400 01. Peníze za zboží (voucher) vrácené dle § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku budou Zákazníkovi zaslány převodem na jeho bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů od fyzického obdržení zboží (voucheru) Společnosti Dream PRO.

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 V případě sporu mezi Společností Dream PRO event s.r.o. a Zákazníkem, spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má Zákazník právo obrátit se se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

8.2 Zákazník, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností Dream PRO a Zákazníkem.

9.2 Společnost Dream PRO event s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost společnost Dream PRO event s.r.o. zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.sklipeknamasarycce.cz a v místě prodeje vstupenek.

9.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 01. 06. 2020.

V Ústí nad Labem dne 01. 06. 2020